महावीरका राम्रा भनाइहरू

  • सबै प्राणीलाई आफ्नो जीवन प्रिय छ । सुख अनुकुल छ, दुःख प्रतिकुल छ । सबै जीव दीर्घायु चाहन्छन् ।
  • मनमा सधैँ मैत्री भावना राखेर मेरो सबैसँग मित्रता होस र कसैसँग शत्रुता नहोस भन्ने चाहना राख्नुपर्दछ ।
  • गुणवान व्यत्तिलाई भेटेमा प्रसन्न भएर उसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्दछ ।
  • आफ्ना विरोधीप्रति तथा रिसाएका व्यत्तिका प्रति घृणा एवम द्धेषको भावना राख्नु हुँदैन ।
  • कुनै प्राणीलाइृ पनि आहत नपार । कुनै प्राणीमाथि शासन नगर । कसैलाई पराधीन नबनाऊ ।
  • आशक्तिको त्याग गर । निर्वाणको खोज गर ।
  • जसलाई तिमी हरण योग्य ठान्छौ त्यो तिमी नै हौ । जसलाई तिमी आज्ञाको परिधिमा राख्न योग्य ठान्छौ त्यो तिमी नै हौ ।
  • क्षमाले क्रोध जित्छ, प्रसन्नताले अहंकारलाई जित्छ र सन्तोषले लोभलाई जित्नु पर्छ ।
  • आत्माको आनन्दलाई प्रवाह रुपमा पुनः अनभव हुनुलाई अनन्त उपभोगालब्धी भनिन्छ ।
  • शत्रुसँग अशत्रु भएर जीवन यापन गर्न परम शुख हो ।

Recommended For You

About the Author: Bibas Kulung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: कपी गर्न अनुमति लिनुहोला !!